محصولات اصل مولسیون
برند مولسیون تحت لیسانس کمپانی فرانسوی Essilor International است. شرکت مولسیون فریم‌های خود را در ایتالیا طراحی می‌کند و لنزهای عینک را به صورت مستقیم از شرکت Essilor International فرانسه تهیه می‌کند.