کفش ملی
کفش ملی از سال 1336 تا به امروز بدون وقفه در بازار ایران حضور فعال داشته است، نشان فیل ما فرهنگی به نام استفاده از کفش های صنعتی را به خاورمیانه آورد و به عنوان پدر صنعت کفش ایران، بخشی از تاریخ و خاطره مردم شد.حضور در بازارهای بین‌المللی و صادرات به بیش از 14کشور جهان با کفش‌های نظامی، سرپایی ،ورزشی و...این نشان را به نامی آشنا در بسیاری از کشورها تبدیل کرده و تامین یکپارچه کفش‌های ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی نیز برگی از قدم‌های فرا مرزی کفش ملی بوده است. توسعه سهم بازار، ارتقا بهره‌وری عملیاتی سازمان، توسعه بهره وری سرمایه‌های انسانی از اهداف گروه صنعتی ملی است. ما در تلاش برای رسیدن به روزی هستیم که نام کفش ملی نه تنها در جغرافیای مقدس این سرزمین که در بازار کفش جهان به عنوان نشانی معتبر بدرخشد.
کفش ملی
کفش راحتی مردانه ملی مدل 8349-0640
۲۵٪
کفش ملی
کفش روزمره مردانه ملی مدل 8329-9803
۲۵٪
کفش ملی
کفش روزمره مردانه ملی مدل 8349-6607
۲۵٪
کفش ملی
نیم بوت مردانه کفش ملی مدل 16192814
۲۵٪
کفش ملی
کفش روزمره مردانه ملی مدل آریاباد
۲۵٪
کفش ملی
کفش مردانه ملی مدل 14199857
۲۵٪
کفش ملی
نیم بوت مردانه کفش ملی مدل 1619-6828
۲۵٪
کفش ملی
کفش راحتی زنانه ملی مدل 8349-9601
۲۵٪
کفش ملی
کفش روزمره مردانه ملی مدل 14199826
۲۵٪
کفش ملی
کفش راحتی مردانه ملی مدل 54590812
۲۵٪
کفش ملی
کفش روزمره مردانه ملی مدل 14194823
۲۵٪
کفش ملی
کفش راحتی زنانه ملی مدل 64597526
۲۵٪
کفش ملی
کفش زنانه ملی مدل 710401
۲۵٪
کفش ملی
کفش روزمره زنانه ملی مدل 710357
۲۵٪
کفش ملی
کفش روزمره زنانه ملی مدل 704936
۲۵٪
کفش ملی
کفش راحتی زنانه ملی مدل 709399
۲۵٪
کفش ملی
کفش پیاده روی مردانه ملی مدل SM05
۲۵٪
کفش ملی
کفش پیاده روی زنانه ملی مدل SM1504
۲۵٪
کفش ملی
کفش پیاده روی زنانه ملی مدل SM3542
۲۵٪
کفش ملی
 کفش ورزشی ملی مدل 8359
۲۵٪
کفش ملی
کفش روزمره مردانه کفش ملی مدل 13196763
۲۵٪
کفش ملی
نیم بوت مردانه ملی کد 16193803
۲۵٪
کفش ملی
نیم بوت مردانه ملی کد 16193801
۲۵٪
در حال بارگزاری