ایده ایجاد و گسترش برند (GRAY خاکستری ) سال‌ها با بنیان گذارانش همراه بود تا اینکه در سال 1397 سنگ بنای آن با تمرکز بر طراحی و تولید محصولات پوشیدنی نوآورانه ایرانی گذاشته شد. GRAY به بنیانگذاری حسین احمدی به عنوان طراح و مدیر خلاقیت و زینب عسکریان به عنوان مدیر ارشد اجرایی با شعار THROUGH REALITY شروع به فعالیت نمود و همواره این ارزش ها را مد نظر داشته‌اند که : «خاکستری به دنبال آن است که حس واقعیت و زیبایی را در میان مخاطبانش فراهم کند. ارزش‌های خاکستری در کارهایش، اصالت،کیفیت. سادگی، دوام و تفاوت بوده است.
دسته‌بندی
پیراهن مردانه، تی شرت و پولوشرت مردانه، تی شرت و پولوشرت زنانه، شومیز زنانه، سویشرت و هودی مردانه، سویشرت و هودی زنانه، شلوار و سرهمی زنانه، شلوار جین زنانه، شلوار جین مردانه، ژاکت و پلیور زنانه، پالتو زنانه، تاپ و تونیک زنانه، شلوار و سرهمی مردانه، کت پاییزه و زمستانه مردانه
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
 • شلوار جین زنانه گری مدل HA27شلوار جین زنانه گری مدل HA27
  گری
  شلوار جین زنانه گری مدل HA27
  ۴۹۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • شلوار جین زنانه گری مدل HA28شلوار جین زنانه گری مدل HA28
  گری
  شلوار جین زنانه گری مدل HA28
  ۴۹۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • شلوار جین مردانه گری مدل HA27شلوار جین مردانه گری مدل HA27
  گری
  شلوار جین مردانه گری مدل HA27
  ۴۹۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • شلوار جین مردانه گری مدل HA30شلوار جین مردانه گری مدل HA30
  گری
  شلوار جین مردانه گری مدل HA30
  ۴۷۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • شلوار جین زنانه گری مدل HA30شلوار جین زنانه گری مدل HA30
  گری
  شلوار جین زنانه گری مدل HA30
  ۴۷۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • شلوار جین مردانه گری مدل HA33شلوار جین مردانه گری مدل HA33
  گری
  شلوار جین مردانه گری مدل HA33
  ۴۷۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • شلوار جین زنانه گری مدل HA33شلوار جین زنانه گری مدل HA33
  گری
  شلوار جین زنانه گری مدل HA33
  ۴۷۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • شومیز زنانه گری مدل H91شومیز زنانه گری مدل H91
  گری
  شومیز زنانه گری مدل H91
  ۳۸۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • شومیز زنانه مدل A3شومیز زنانه مدل A3
  گری
  شومیز زنانه مدل A3
  ۳۸۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • شومیز زنانه گری مدل A10شومیز زنانه گری مدل A10
  گری
  شومیز زنانه گری مدل A10
  ۳۶۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • شومیز زنانه گری مدل A2شومیز زنانه گری مدل A2
  گری
  شومیز زنانه گری مدل A2
  ۳۶۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • شومیز زنانه گری مدل A1شومیز زنانه گری مدل A1
  گری
  شومیز زنانه گری مدل A1
  ۳۶۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • شومیز زنانه گری مدل A48شومیز زنانه گری مدل A48
  گری
  شومیز زنانه گری مدل A48
  ۳۶۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • پیراهن آستین بلند مردانه گری مدل A53پیراهن آستین بلند مردانه گری مدل A53
  گری
  پیراهن آستین بلند مردانه گری مدل A53
  ۳۶۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • پیراهن آستین بلند مردانه گری مدل A4پیراهن آستین بلند مردانه گری مدل A4
  گری
  پیراهن آستین بلند مردانه گری مدل A4
  ۳۶۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • پیراهن آستین بلند مردانه گری مدل H30پیراهن آستین بلند مردانه گری مدل H30
  گری
  پیراهن آستین بلند مردانه گری مدل H30
  ۳۶۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • پیراهن آستین بلند مردانه گری مدل A10پیراهن آستین بلند مردانه گری مدل A10
  گری
  پیراهن آستین بلند مردانه گری مدل A10
  ۳۶۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • شلوار زنانه گری مدل HA25شلوار زنانه گری مدل HA25
  گری
  شلوار زنانه گری مدل HA25
  ۴۳۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • شلوار زنانه گری مدل HA24شلوار زنانه گری مدل HA24
  گری
  شلوار زنانه گری مدل HA24
  ۴۳۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • شلوار زنانه گری مدل HA23شلوار زنانه گری مدل HA23
  گری
  شلوار زنانه گری مدل HA23
  ۴۳۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • تی شرت آستین کوتاه زنانه گری مدل H42تی شرت آستین کوتاه زنانه گری مدل H42
  گری
  تی شرت آستین کوتاه زنانه گری مدل H42
  ۲۹۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • تی شرت آستین کوتاه زنانه گری مدل H50تی شرت آستین کوتاه زنانه گری مدل H50
  گری
  تی شرت آستین کوتاه زنانه گری مدل H50
  ۲۹۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • تی شرت آستین کوتاه زنانه گری مدل H48تی شرت آستین کوتاه زنانه گری مدل H48
  گری
  تی شرت آستین کوتاه زنانه گری مدل H48
  ۲۹۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • تی شرت آستین کوتاه زنانه گری مدل H44تی شرت آستین کوتاه زنانه گری مدل H44
  گری
  تی شرت آستین کوتاه زنانه گری مدل H44
  ۲۹۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • تی شرت آستین کوتاه زنانه گری مدل H45تی شرت آستین کوتاه زنانه گری مدل H45
  گری
  تی شرت آستین کوتاه زنانه گری مدل H45
  ۲۹۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • تی شرت آستین کوتاه زنانه گری مدل H43تی شرت آستین کوتاه زنانه گری مدل H43
  گری
  تی شرت آستین کوتاه زنانه گری مدل H43
  ۲۹۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • تی شرت آستین کوتاه زنانه گری مدل H46تی شرت آستین کوتاه زنانه گری مدل H46
  گری
  تی شرت آستین کوتاه زنانه گری مدل H46
  ۲۹۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • تیشرت آستین کوتاه مردانه گری مدل H22تیشرت آستین کوتاه مردانه گری مدل H22
  گری
  تیشرت آستین کوتاه مردانه گری مدل H22
  ۲۹۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • تیشرت آستین کوتاه مردانه گری مدل H34تیشرت آستین کوتاه مردانه گری مدل H34
  گری
  تیشرت آستین کوتاه مردانه گری مدل H34
  ۲۹۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • تیشرت آستین کوتاه مردانه گری مدل H36تیشرت آستین کوتاه مردانه گری مدل H36
  گری
  تیشرت آستین کوتاه مردانه گری مدل H36
  ۲۹۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • تیشرت آستین کوتاه مردانه گری مدل H20تیشرت آستین کوتاه مردانه گری مدل H20
  گری
  تیشرت آستین کوتاه مردانه گری مدل H20
  ۲۹۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • تیشرت آستین کوتاه مردانه گری مدل H37تیشرت آستین کوتاه مردانه گری مدل H37
  گری
  تیشرت آستین کوتاه مردانه گری مدل H37
  ۲۹۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • تیشرت آستین کوتاه مردانه گری مدل H23تیشرت آستین کوتاه مردانه گری مدل H23
  گری
  تیشرت آستین کوتاه مردانه گری مدل H23
  ۲۹۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • تیشرت آستین کوتاه مردانه گری مدل H21تیشرت آستین کوتاه مردانه گری مدل H21
  گری
  تیشرت آستین کوتاه مردانه گری مدل H21
  ۲۹۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • تی شرت آستین کوتاه زنانه گری مدل GW47تی شرت آستین کوتاه زنانه گری مدل GW47
  گری
  تی شرت آستین کوتاه زنانه گری مدل GW47
  ۲۸۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری
 • شلوار زنانه گری مدل GW46شلوار زنانه گری مدل GW46
  ٪۲۵ تخفیف
  گری۳۵۲,۰۰۰تومان
  شلوار زنانه گری مدل GW46
  ۲۶۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گری